ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Juvenile And Family Court - Thailand Tel 045-614309 Fax 045-612250 E-mail sskjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนนายปิยะกุล มีลุน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลและเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาใหม่

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนนายปิยะกุล มีลุน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลและเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาใหม่
    เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายเรืองสิทธิ์ อนุชิตวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา   ผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่ศาลให้การต้อนรับ    นายปิยะกุล  มีลุน  เนื่องในโอกาสย้ายมารับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประจำ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ  และนายสันทรรศน์  หงส์อินทร์  ย้ายมารับราชการในตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ  ณ  ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ 


เอกสารแนบ