ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Juvenile And Family Court - Thailand Tel 045-614309 Fax 045-612250 E-mail sskjc@coj.go.th

นายเรืองสิทธิ์ อนุชิตวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ

นายเรืองสิทธิ์  อนุชิตวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ
เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 15.00 นาฬิกา นายเรืองสิทธิ์  อนุชิตวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่รา  อูบคำ มารดานางบุญเจือ  นวลแสง ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบและคณะข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าร่วม ณ วัดเขียนบูรพาราม ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ