ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Juvenile And Family Court - Thailand Tel 045-614309 Fax 045-612250 E-mail sskjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา นายเรืองสิทธิ์  อนุชิตวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการและข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day และ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ