ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Juvenile And Family Court - Thailand Tel 045-614309 Fax 045-612250 E-mail sskjc@coj.go.th

นายเรืองสิทธิ์ อนุชิตวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนฯ

	นายเรืองสิทธิ์  อนุชิตวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนฯ
               เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา นายเรืองสิทธิ์  อนุชิตวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนภูมิซรอลวิทยาจำนวน 503 คน ในโครงการอบรมกฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบ คณะข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษและคณะอาจารย์โรงเรียนภูมิซรอลวิทยาเข้าร่วม ณ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา  ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ