ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Juvenile And Family Court - Thailand Tel 045-614309 Fax 045-612250 E-mail sskjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561   เวลา 17.00 นาฬิกา นายเรืองสิทธิ์  อนุชิตวงศ์   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสวัสดิ์  สมแก้ว   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ คณะผู้พิพากษาสมทบและคณะข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ