ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Juvenile And Family Court - Thailand Tel 045-614309 Fax 045-612250 E-mail sskjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีบวงสรวงสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีบวงสรวงสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง
   เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 08.00 นาฬิกา นายประเสริฐ เผือดโพธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมสบ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบวงสรวงสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง เพื่อเป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน  ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ   พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ