ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Juvenile And Family Court - Thailand Tel 045-614309 Fax 045-612250 E-mail sskjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการก้าวทันระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการก้าวทันระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายประเสริฐ  เผือดโพธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการก้าวทันระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  และสามารถบริหารจัดการรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและหนี้สินในครัวเรือนได้อย่างคุ้มค่า โดยมีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ    ผู้อำนวยการและข้าราชการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยนักเรียนและนักศึกษาจากโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม และวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  จำนวน 140 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ  ในการนี้มีนางทัศนีย์  ตั้งพัฒนาศิริ  ผู้บริหารส่วน ส่วนบริหารกิจการ  สำนักงานภาค  ธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    เป็นวิทยากร