ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Juvenile And Family Court - Thailand Tel 045-614309 Fax 045-612250 E-mail sskjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมสัมนาเพื่อพัฒนากระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ของศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมสัมนาเพื่อพัฒนากระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ของศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3
นายประเสริฐ  เผือดโพธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางพรินทร์อร  สุทธิวิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาล ร่วมประชุมเพื่อพัฒนากระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ของศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ระหว่างวันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา