ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Juvenile And Family Court - Thailand Tel 045-614309 Fax 045-612250 E-mail sskjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2560  นายประเสริฐ  เผือดโพธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ   พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา   ผู้พิพากษาสมทบ  นางพรินทร์อร   สุทธิวิรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาล   พร้อมเจ้าหน้าที่  จัดโครงการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ โรงแรมแกลเลอรี อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ มีหน่วยงานทางด้านยุติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการกว่า 60 หน่วยงาน