ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Juvenile And Family Court - Thailand Tel 045-614309 Fax 045-612250 E-mail sskjc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
กฎหมายเกี่ยวกับคดีคุัมครองสวัสดิภาพ
กฎหมายน่ารู้
ผลการส่งหมายข้ามเขต
ประกาศ
คู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

20

   เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ เผือดโพธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ โดยมีนายธวัช สุระบาล    ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน เพื่อนำดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดส่งมอบให้กระทรวง  มหาดไทยรวบรวมมอบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระราชพิธีถวาย  พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 7
มต54/60
ครบผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ451/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ614/59
นัดฟังผลตามแผนฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ตจ523/60
ผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ตจ524/60
ผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ตจ525/60
ผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ตจ526/60
ครบผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)