หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Juvenile And Family Court - Thailand Tel 045-614309 Fax 045-612250 E-mail sskjc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ผลการส่งหมายข้ามเขต
กฎหมายเกี่ยวกับคดีคุัมครองสวัสดิภาพ
กฎหมายน่ารู้
ประกาศ
คู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

20

เมื่อวัน 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา นายประเสริฐ เผือดโพธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ นายชัยยุทธ กลับอำไพ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และคณะ เนื่องในโอกาสตรวจราชการและตรวจการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมและนโยบายประธานศาลฎีกา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)