หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Juvenile And Family Court - Thailand Tel 045-614309 Fax 045-612250 E-mail sskjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ผลการส่งหมายข้ามเขต
กฎหมายเกี่ยวกับคดีคุัมครองสวัสดิภาพ
กฎหมายน่ารู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

45

    เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายเรืองสิทธิ์ อนุชิตวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา   ผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่ศาลให้การต้อนรับ    นายปิยะกุล  มีลุน  เนื่องในโอกาสย้ายมารับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประจำ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ  และนายสันทรรศน์  หงส์อินทร์  ย้ายมารับราชการในตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ  ณ  ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ 
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 5
อ167/61
นัดฟังผลฯ
เวลา 09:00
อ233/61
นัดฟังผลฯ
เวลา 09:00
อ242/61
ฟังผลฯ
เวลา 09:00
อ262/61
ฟังผลฯ
เวลา 09:00
อ64/61
นัดฟังผลตามแผนฯ
เวลา 09:00