ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Juvenile And Family Court - Thailand Tel 045-614309 Fax 045-612250 E-mail sskjc@coj.go.th

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

กฎหมายเกี่ยวกับคดีคุัมครองสวัสดิภาพ
กฎหมายน่ารู้
ผลการส่งหมายข้ามเขต
ศาลชำนัญพิเศษ
 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (พ.2034/59)
 2. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (มีนบุรี) ต.3/59 นายพงษ์เทพ แก้วสาสุข
 3. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (มีนบุรี) ต.5/59 นายปฐวี แสงเวียน
 4. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (มีนบุรี) ต.17/59 นายสมนึก อินทร์ตา
 5. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ต.21/59 นายเสงี่ยม บัวจันทร์
 6. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกลาง (พ1566/59)

ศาลในภาค 9

  ศาลในภาค 1
  1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี (พ.271/59)

  ศาลในภาค 2
  1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ต.13/59 นางสาวมาลัยทอง โปปัญจะมะกุล
  2. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี (พ360/59)

  ศาลในภาค 3
  1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ (พ.108/59)
  2. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ต.4/59 นางสาวมณีรัตน์ ทองสุ จำเลยที่ 2
  3. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ (พ112/59)
  4. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี (พ203/59)
  5. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี (พ228/59)
  6. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี (พ.288/59)
  7. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ (พ107/59)

  ศาลในภาค 4
  1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ต.2/59 นายเลิศชาย ไชยความ
  2. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ต.15/59 นายเลียน ผิวทน
  3. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.136/59)
  4. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด (พ136/59)

  ศาลในภาค 5
  1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ต.19/59 นายสมประสงค์ สีนะกนิษฐ์
  2. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน (พ.17/59)
  3. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ (พ.145/59)

  ศาลในภาค 6
  1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ต.8/59 นายวิเชียร สุดา

  ศาลในภาค 7
  1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.108/59)

  ศาลในภาค 8
  1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร ต.6/59 นายชัยสิทธิ รัตนประเสริฐโชติ

  ประกาศ
  คู่มือ

  วันนัดพิจารณาวันนี้

  จำนวนคดี = 13
  อ122/60
  นัดสืบประกอบฯ(ล1)สอบผู้เสียหาย ล2-7
  ห้องพิจารณาที่ 1
  พ31/60
  ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบพยาน
  ห้องพิจารณาที่ 2
  พ24/60
  ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบพยาน
  ห้องพิจารณาที่ 2
  พ30/60
  ไต่สวนคำร้อง
  ห้องพิจารณาที่ 1
  ศป127/60
  ให้คำปรึกษา2
  ห้องพิจารณาที่ -
  ศป128/60
  ให้คำปรึกษา2
  ห้องพิจารณาที่ -
  ศป136/60
  ให้คำปรึกษา2
  ห้องพิจารณาที่ -
  อ157/60
  นัดพร้อม
  ห้องพิจารณาที่ 2
  อ171/60
  นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐาน
  ห้องพิจารณาที่ 1
  ตจ192/60
  ผัดฟ้อง
  ห้องพิจารณาที่ -
  พ25/60
  นัดชี้/สืบ/ไกล่เกลี่
  ห้องพิจารณาที่ 1
  พ27/60
  ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบพยาน
  ห้องพิจารณาที่ 2
  พ29/60
  ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบพยาน
  ห้องพิจารณาที่ 1

  ค้นหาข้อมูลคดี


  กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

  กรุณาระบุเลขคดีดำ

  กรุณาระบุเลขคดีดำ

  กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

  ลิงค์หน่วยงาน

  หน่วยงานส่วนกลาง
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
  ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ