หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Juvenile And Family Court - Thailand Tel 045-614309 Fax 045-612250 E-mail sskjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ผลการส่งหมายข้ามเขต
กฎหมายเกี่ยวกับคดีคุัมครองสวัสดิภาพ
กฎหมายน่ารู้
คู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

23

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา  นายเรืองสิทธิ์ อนุชิตวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะจิต  เด็ก เยาวชนและครอบครัว เรียนรู้อย่างมีความสุขเพื่อการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูอย่างยั่งยืน  โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการและข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าร่วม  ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
มต19/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
อ214/61
นัดสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.