ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Juvenile And Family Court - Thailand Tel 045-614309 Fax 045-612250 E-mail sskjc@coj.go.thข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

32

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายประเสริฐ เผือดโพธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับโรงพยาบาลศรีสะเกษและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยร่วมเป็นเครือข่ายในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนร่วมกัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความสำนึกถึงผลเสียหายนานัปการที่ตนได้กระทำแก่ผู้อื่นและเพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ และมองสังคมอย่างสร้างสรรค์และเอื้ออาทรผู้อื่น โดยมีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการและข้าราชการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยเด็ก เยาชนและผู้ปกครอง จำนวน 33 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ

อ่านข่าว

กฎหมายเกี่ยวกับคดีคุัมครองสวัสดิภาพ
กฎหมายน่ารู้
ผลการส่งหมายข้ามเขต
ศาลชำนัญพิเศษ
 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (พ.2034/59)
 2. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (มีนบุรี) ต.3/59 นายพงษ์เทพ แก้วสาสุข
 3. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (มีนบุรี) ต.5/59 นายปฐวี แสงเวียน
 4. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (มีนบุรี) ต.17/59 นายสมนึก อินทร์ตา
 5. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ต.21/59 นายเสงี่ยม บัวจันทร์
 6. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกลาง (พ1566/59)

ศาลในภาค 1
 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี (พ.271/59)

ศาลในภาค 2
 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ต.13/59 นางสาวมาลัยทอง โปปัญจะมะกุล
 2. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี (พ360/59)

ศาลในภาค 3
 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ (พ.108/59)
 2. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ต.4/59 นางสาวมณีรัตน์ ทองสุ จำเลยที่ 2
 3. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ (พ112/59)
 4. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี (พ203/59)
 5. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี (พ228/59)
 6. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี (พ.288/59)
 7. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ (พ107/59)

ศาลในภาค 4
 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ต.2/59 นายเลิศชาย ไชยความ
 2. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ต.15/59 นายเลียน ผิวทน
 3. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.136/59)
 4. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด (พ136/59)

ศาลในภาค 5
 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ต.19/59 นายสมประสงค์ สีนะกนิษฐ์
 2. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน (พ.17/59)
 3. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ (พ.145/59)

ศาลในภาค 6
 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ต.8/59 นายวิเชียร สุดา

ศาลในภาค 7
 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.108/59)

ศาลในภาค 8
 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร ต.6/59 นายชัยสิทธิ รัตนประเสริฐโชติ

ศาลในภาค 9

  เรียนรู้หลักการทรงงาน
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  1. แผ่นพับ
  เข้าใจวัยรุ่น
  แผ่นพับ เข้าใจวัยรุ่น
  1. แผ่นพับ
  ประกาศ
   รับสมัครงาน
  1. (แก้ไข) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
  2. ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

  3. คำสั่งแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมาย
  4. คำสั่งแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมาย ประจำเดือน ก.ค 59 - ก.ย. 59

  5. คำสั่งแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฎหมาย
  6. คำสั่งแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฎหมาย ประจำเดือน ต.ค. 59- ธ.ค.59

  7. ตารางเวรที่ปรึกษากฎหมาย
  8. คำสั่งเวรที่ปรึกษากฎหมาย ประจำเดือน มกราคม 2560 - มีนาคม 2560

  คู่มือ

  วันนัดพิจารณาวันนี้

  จำนวนคดี = 9
  อ603/59
  นัดฟังผลฯ
  ห้องพิจารณาที่ -
  มอ2/60
  พิจารณาผล
  ห้องพิจารณาที่ -
  ตจ382/60
  ผัดฟ้อง
  ห้องพิจารณาที่ -
  ตจ383/60
  ผัดฟ้อง
  ห้องพิจารณาที่ -
  ตจ384/60
  ผัดฟ้อง
  ห้องพิจารณาที่ -
  ตจ385/60
  ผัดฟ้อง
  ห้องพิจารณาที่ -
  ตจ386/60
  ผัดฟ้อง
  ห้องพิจารณาที่ -
  ตจ387/60
  ผัดฟ้อง
  ห้องพิจารณาที่ -
  พ72/60
  นัดสืบพยานผู้ร้อง-ผู้คัดค้าน
  ห้องพิจารณาที่ 2

  ค้นหาข้อมูลคดี


  กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

  กรุณาระบุเลขคดีดำ

  กรุณาระบุเลขคดีดำ

  กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

  ลิงค์หน่วยงาน

  หน่วยงานส่วนกลาง
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
  ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ