หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Juvenile And Family Court - Thailand Tel 045-614309 Fax 045-612250 E-mail sskjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ผลการส่งหมายข้ามเขต
กฎหมายเกี่ยวกับคดีคุัมครองสวัสดิภาพ
กฎหมายน่ารู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

18

เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 15.00 นาฬิกา นายเรืองสิทธิ์  อนุชิตวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่รา  อูบคำ มารดานางบุญเจือ  นวลแสง ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบและคณะข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าร่วม ณ วัดเขียนบูรพาราม ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 9
ตจ585/61
ครบผัดฟ้อง
เวลา 09:00
ตจ586/61
ครบผัดฟ้อง
เวลา 09:00
ตจ587/61
ครบผัฟ้อง
เวลา 09:00
ตจ588/61
ครบผัดฟ้อง
เวลา 09:00
ตจ589/61
ครบผัดฟ้อง
เวลา 09:00
ตจ590/61
ผัดฟ้อง
เวลา 09:00
มต49/61
ครบผัดฟ้อง
เวลา 09:00
อ216/61
นัดฟังผลการปฏิบัติครั้งที่ 1
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ216/61
นัดฟังผลการปฏิบัติครั้งที่ 1
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00