หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Juvenile And Family Court - Thailand Tel 045-614309 Fax 045-612250 E-mail sskjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ผลการส่งหมายข้ามเขต
กฎหมายเกี่ยวกับคดีคุัมครองสวัสดิภาพ
กฎหมายน่ารู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

14

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษนำโดยนายสวัสดิ์ สมแก้ว  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อสาคร โตอนันต์ บิดานางสาวณัฏฐารีย์ โตอนันต์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน โดยมีคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าร่วม ณ วัดศรีมิ่งเมือง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 10
ตจ427/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
ตจ428/61
ผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
พ4/61
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ208/61
นัดพร้อมเพื่อสอบถามหรือนัดฟังฯ
เวลา 9.00 น.
อ225/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ263/61
สอบถามผู้เสียหาย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ271/61
นัดสอบถามผู้เสียหาย
เวลา 9.00 น.
อ375/60
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ณฯ
เวลา 9.00 น.
อ556/60
นัดฟังผลตามแผนฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ571/60
นัดฟังผลตามแผนฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.