ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Juvenile And Family Court - Thailand Tel 045-614309 Fax 045-612250 E-mail sskjc@coj.go.th

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

7

           เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายประเสริฐ  เผือดโพธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นายคำกอง  คำพันธ์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนตามสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ โดยมีคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

อ่านข่าว

กฎหมายเกี่ยวกับคดีคุัมครองสวัสดิภาพ
กฎหมายน่ารู้
ผลการส่งหมายข้ามเขต
ศาลชำนัญพิเศษ
 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (พ.2034/59)
 2. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (มีนบุรี) ต.3/59 นายพงษ์เทพ แก้วสาสุข
 3. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (มีนบุรี) ต.5/59 นายปฐวี แสงเวียน
 4. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (มีนบุรี) ต.17/59 นายสมนึก อินทร์ตา
 5. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ต.21/59 นายเสงี่ยม บัวจันทร์
 6. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกลาง (พ1566/59)

ศาลในภาค 1
 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี (พ.271/59)

ศาลในภาค 2
 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ต.13/59 นางสาวมาลัยทอง โปปัญจะมะกุล
 2. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี (พ360/59)

ศาลในภาค 3
 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ (พ.108/59)
 2. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ต.4/59 นางสาวมณีรัตน์ ทองสุ จำเลยที่ 2
 3. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ (พ112/59)
 4. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี (พ203/59)
 5. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี (พ228/59)
 6. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี (พ.288/59)
 7. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ (พ107/59)

ศาลในภาค 4
 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ต.2/59 นายเลิศชาย ไชยความ
 2. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ต.15/59 นายเลียน ผิวทน
 3. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.136/59)
 4. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด (พ136/59)

ศาลในภาค 5
 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ต.19/59 นายสมประสงค์ สีนะกนิษฐ์
 2. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน (พ.17/59)
 3. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ (พ.145/59)

ศาลในภาค 6
 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ต.8/59 นายวิเชียร สุดา

ศาลในภาค 7
 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.108/59)

ศาลในภาค 8
 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร ต.6/59 นายชัยสิทธิ รัตนประเสริฐโชติ

ศาลในภาค 9

  เรียนรู้หลักการทรงงาน
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  1. แผ่นพับ
  เข้าใจวัยรุ่น
  แผ่นพับ เข้าใจวัยรุ่น
  1. แผ่นพับ
  ประกาศ
  คู่มือ

  วันนัดพิจารณาวันนี้

  จำนวนคดี = 7
  พ51/60
  ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบพยาน
  ห้องพิจารณาที่ -
  พ57/60
  ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบพยาน
  ห้องพิจารณาที่ -
  ศป198/60
  ให้คำปรึกษา2
  ห้องพิจารณาที่ -
  ศป201/60
  ให้คำปรึกษา2
  ห้องพิจารณาที่ -
  ตจ268/60
  ผัดฟ้อง
  ห้องพิจารณาที่ -
  ตจ269/60
  ผัดฟ้อง
  ห้องพิจารณาที่ -
  พ45/60
  ต่สวนคำร้อง
  ห้องพิจารณาที่ 2

  ค้นหาข้อมูลคดี


  กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

  กรุณาระบุเลขคดีดำ

  กรุณาระบุเลขคดีดำ

  กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

  ลิงค์หน่วยงาน

  หน่วยงานส่วนกลาง
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
  สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
  ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ